Laos Webhost  
 www.laoswebhost.com  
 
ຍີນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານສູ່ Laoswebhost.com
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Web Hosting ຄຸນນະພາບສູງຢູ່ລາວ ລາຄາເປັນກັນເອງ ເໝາະສຳລັບທຸລະກິດທົ່ວໄປເທິງໂລກອີນເຕີເນັດ. ສຳລັບບັນດາທ່ານ, ພາກເອກະຊົນຕະຫລອດຮອດ ພາກລັດ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ຢາກສ້າງເວັບໄຊທ໌ເປັນຂອງຕົນເອງ ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ຄຳປຶກສາທ່ານ, ທ່ານບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າອອກແບບລາຄາແພງ, ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນ ຕ້ອງຈ້າງພະນັກງານໄອທີ, ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີປະສົບການດ້ານໄອທີ ທັງຫມົດນີ້ມີຢູ່ກັບພວກເຮົາ ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະຮັບໃຊ້ທ່ານຢ່າງຈິ່ງໃຈ.
ໂຮດສຕິງ "Webhosting"
Laos Webhost ບໍລິການ ເວັບໂຮດສຕິງທຸກຂະໜາດ Unlimited Disk Space, Unlimited Data Transfer. ຮອງຮັບໂປຼແກຼມອອກແບບເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນທຸກປະເພດ ແລະ ສາມາດຕິດຕັ້ງໂປຼແກຼມສໍາເລັດຮູບເຊັ່ນ: WordPress, Joomla, AbanteCart, PrestaShop, OpenCart, Joomla, Drupal, phpBB, SWF, Moodle, Mambo, Oscomerce ແລະ ອື່ນໆ ດ້ວຍຂັ້ນຕອນທີ່ງ່າຍດ່າຍ ທ່ານສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ.
Laos Webhost
Plan H1   Plan H2   Plan H3
2 GB Diskspace
40 GB Data Transfer
25 Sub-domain
5 E-mail Account
FTP Support
MySQL
Webmail
Webboard
1 Domain Name
4.50 US$/ເດືອນ
  Unlimit Diskspace
Unlimit Data Transfer
Sub-domain
E-mail Account
FTP Support
MySQL
Webmail
Webboard
1 Domain Name
9.50 US$/ເດືອນ
  Unlimit Diskspace
Unlimit Data Transfer
Sub-domain
E-mail Account
FTP Support
MySQL
Webmail
Webboard
3 Domain Name
12.50 US$/ເດືອນ
 
ໂດເມນເນມ “Domain Name”:
Domain Name ຂອງພວກເຮົາຮັບຮອງຄຸນນະພາບໂດຍ Laos Webhost. ເປັນຕົວແທນໂດຍກົງກັບ Public Domain Registry ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກ ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ເປັນອົງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດໃນການບໍລິຫານຈັດການໂດເມນເນມ ແລະ ອິນເຕີເນັດຂອງໂລກ. Domain Name ທີ່ຈົດທະບຽນນຳ Laos Webhost ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງແຈ້ງຊໍາລະຄາບໍລິການ.
ຄຼິກທີ່ນີ້ ເພື່ອຊອກຫາໂດເມນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
 
  Lao Web Hosting & Domain Name Lao Web Hosting & Domain Name Lao Web Hosting & Domain Name  
Lao Web Hosting & Domain Name
ຕົວຢ່າງ Control Panel ຂອງ DirectAdmin [ Demo ]
Login : demo_user  Password : demo
 
  Lao Web Hosting & Domain Name Lao Web Hosting & Domain Name Lao Web Hosting & Domain Name