Laos Webhost  
 www.laoswebhost.com  
 
 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ພະແນກ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສື່ສານ
ບໍລິສັດ ລາວເວັບໂຮດສຕິງ ຈຳກັດ
ຂໍ້​ຕົກລົງ​ການ​ໃຊ້​ບໍລິການ
        ທ່ານ​ສາມາດ​ດາວ​ໂຫລ​ດ ຂໍ້ຕົກລົງ​ໃຊ້ບໍລິການ “ ຄຼິກ term.pdf ” ​ເພື່ອ​ເກັບ​ໄວ້​ເປັນ​ຫລັກ​ຖານ ເພື່ອ​ຜົນປະ​ ໂຫຍ​ດຂອງ​ຕົວ​ທ່ານ​ເອງ ກ່ອນທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ຕັດ​ສີນ​ໃຈ​ເລືອກ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆຂອງ LaosWebhost.com ກະລຸນາ​ອ່ານ​ລາຍ ລະອຽດ​ເງືອນ​ໄຂ​ ​ແລະ ຂໍ້​ຕົກລົງ​ ການ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ກ່ອນ ​ເຊິ່ງມີ​ລາຍ​ລະອຽດ​ດັ່ງ​ນີ້:
        ເງືອນ​ໄຂ ​ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ​ສະບັບ​ນີ້ ຖື​ວ່າ​ເປັນອັນ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກັນ​ດີ​ແລ້ວ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ LaosWebhost.com ​ເຊິ່ງ​ຕໍ່​ໄປ ເອີ້ນ​ວ່າ​ “ຝ່າຍ​ໃຫ້​ບໍລິການ” ​ແລະ ອີກ​ຝ່າຍ​ຫນຶ່ງ “ຜູ້​ໃຊ້​ບໍລິການ” ​ໂດຍ​ຝ່າຍ​ຜູ້​ໃຊ້​ບໍລິການ ຕ້ອງ​ຍອມຮັບເງືອນໄຂ​ການ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ຕ່າງໆຂອງ LaosWebhost.com, ຜູ້​ໃຫ້​ບໍລິການ​ຂໍ​ສະຫງວນ​ລິ​ຂະ​ສິດ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​​ໃຫ້​ບໍລິການ​ເວັບໄຊ​ທ໌ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:
 1. ສ້າງ​ອີ​ເມ​ວ ຫລື ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ ທີ່ຜິດກົດຫມາຍ ການກະທຳນີ້ຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ໃຊ້ ບໍລິການແຕ່ພຽງຜູ້ດຽງ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງຫມົດ.
 2. ຫ້າມໃຊ້ບໍລິການນີ້ໄປໃນການເຜີຍແຜ່, ອ້າງອີງ, ອານາຈານ ຫລື ກະທຳສິ່ງໃດໆ ໃນທາງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສະຖາບັນ, ສາດສະນາ ແລະ ຊາດ.
 3. ຜູ້​ໃຊ້​ບໍລິການ​ ຕ້ອງ​ລະບຸ​ຂໍ້​ມູນ​ລະອຽດ ໃນ​ການ​ລົງທະບຽນ​ສະ​ຫມັກ​ໃຊ້​ບໍລິການກັບ​ທາງ​ພວກ​ເຮົາ​ ຕາມ ຄວາມ​ເປັນ​ຈິ່ງ​ທັງ​ຫມົດ ຫາກ​ພົບ​ວ່າ​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ໃດ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນຄວາມ​ຈິ່ງ ທາງ​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍລິການ ຂໍ​ສະຫງວນລິ​ຂະສິດ​ໃນ​ການລະງັບ ແລະ ຍົກ​ເລິກ​ບໍລິການ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຮູ້​ລ່ວງ​ຫນ້າ.
 4. ຜູ້​​ໃຊ້​ບໍ​ລິການຕ້ອງ​ເກັບລະຫັດ​ຜ່ານ​ທັງ​ຫມົດ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ຜູ້​ບໍລິການ ​ໄວ້​ເປັນ​ຄວາມ​ຫລັບ ເພື່ອ​ປ້ອງ ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ຜູ້ທີ່​ບໍ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ເຂົ້າສູ່​ລະບົບ ​ເພື່ອ​ກະທຳ​ການ​ໃດໆ ອັນ​ອາດ​ຈະ​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍແກ່​ຜູ້​ໃຊ້​ບໍລິ​ການ​ເອງ ແລະ/ຫລື ລະບົບ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ເຊີ​ເວີ​ໂດຍ​ລວມ ຜູ້​ໃຊ້​ບໍລິການ​ຄວນປ່ຽນ​ລະຫັດ​ຜ່ານ​ ເປັນສະ​ຫມ່ຳສະ​ເຫມີຢ່າງ​ນ້ອຍ 1 ​ເດືອນ/ຄັ້ງ.
 5. ຫ້າມໃຊ້ບໍລິການນີ້ ໃນການເກັບ ຫລື ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ, ພາບ, ສຽງ ຫລື ຂໍ້ຄວາມ ທີ່ເຂົ້າຂ່າຍຜິດກົດ ຫມາຍ, ລາມົກອານະຈານ, ໂປ໊ເປືອຍ, ຜິດສີນທຳ, ໂປຼແກຼມເຖື່ອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ​ໄຟ​ລ໌ mp3, wma ລວມ​ໄປ​​​ເຖິງ​ບໍລິການ Bittorrent tracker ທີ່​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸຍາດຈາກ​ເຈົ້າຂອງ​ລິ​ຂະ​ສິດ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ລວມທັງ​​​ໄຟ​ລ໌ ຫລື ​ໂປຼ​ແກຼມທີ່​ຜິດ​ກົດຫມາຍ ທີ່​ໄດ້​​ເຮັດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ນາມສະກຸນ ຫລື ຖືກ​ບີບ​ອັດ​ດ້ວຍ​ໂປຼ​ແກຼມຕ່າງ​ໆ​.
 6. ຫ້າມໃຊ້ບໍລິການນີ້ເພື່ອໂຈມຕີລະບົບຂອງເຊີເວີ ຫລື ບຸກຄົນອື່ນ ເຊັ່ນ: mail bomb, hack, Dos, spamming, port, scanning ​ແລະ ວິທີ​ອື່ນໆ ທີ່​ມີ​ຫລັກ​ສະ​ນະ ຫລື ຈຸດປະສົງ​ທີ່​ຄ້າຍ​ກັນ ຜູ້​ໃຊ້​ບໍລິການ​ທີ່​ເຜີ​ຍ​​ແຜ່​ຂໍ້​ມູນ ຫລື ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ໄປໃນ​ທາງ​ລັກ​ສະ​ນະ​ດັ່ງກ່າວ ຈະຖື​ວ່າ ເປັນການທຳຜິດກົດຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຈະຖືກຍົກເລີກການໃຫ້ບໍລິການທັນທີ່.
 7. ຜູ້​ໃຫ້​ບໍລິການ​ຂໍ​ສະຫງວນ​ລິ​ຂະ​ສີດ​ ໃນ​ການ​ຍົກ​ເລີກ​ບໍລິການ​ນີ້​ທັນທີ ​ແລະ ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ຄະດີ​ ຕາມ​ກົດຫມາຍ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ຕໍ່​ບຸກຄົນ​ໃດໆກໍ່ຕາມ​ທີ່​ພະຍາຍາມ ຫລື ກະທຳ​ການ​ທີ່​ເປັນ​ອັນ​ຕະລາຍຕໍ່​ລະບົບ ​ແລະ ​​ເຄື່ອງ​ເຊີ​ເວີ​ ຂອງ​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍລິການ ​ເຊັ່ນ: ການລະ​ເມີດ​ລະບົບ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປວດ​​ໄພ, ການ​ພະ​ຍາຍາມ​ເຈາະ​ລະບົບບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ທົດ​ສອບ ຫລື ທຳລາຍ​ລະບົບ, ການ​ພະຍາຍາມ​ເຂົ້າ​ເຖີງຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ເຊີ​ເວີ ຫລື ຂໍ້​ມູນ​ຜູ້​ໃຊ້​ບໍລິການ​ຄົນ​ອື່ນ ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸຍາດ​ຈາກ​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍລິການ.
 8. ຜູ້​ໃຫ້​ບໍລິການ​ຂໍ​ບໍ່​ຮັບ​ຜິດຊອບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ປະສິດ​ທິພາບ, ຄວາມ​ຊັກ​ຊ້າ, ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ, ການສູນເສຍ​ຂໍ້​ມູນ ຫລື ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃດໆ ທີ່ຢູ່​ນອກ​​ເຫນືອ​ການ​ຄອບ​ຄຸ້ມ​ຂອງ​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ ​ແຕ່​ຜູ້ໃຫ້​ບໍລິການ​ຈະ​ຮັກ​ສາ​ສະ ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ໂດຍ​ລວມຂອງ​ລະບົບ​ໃຫ້​ສາມາດ​ໃຊ້​ບໍລິການໄດ້​ດີ​ຢູ່ສະ​ເຫມີ.
 9. ຜູ້​ໃຫ້​ບໍລິການ ຈະ​ເກັບ​ຮັກສາ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ຜູ້​ໃຊ້​ບໍລິການ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ​ທີ່​ສຸດ ​ແລະ ຈະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ເປີດເຜີຍ​ຕໍ່​ບຸກ ຄົນ​ໃດໆ ຍົກ​ເວັ້ນ​ໃນ​ກໍລະນີ​ທີ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພິພາກສາ​ທາງ​ກົດຫມາຍ ຜູ້​ບໍລິການ​ຈະ​ໃຫ້ຄວາມ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ເຈົ້າຫນ້າ​ທີ່​ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ໃນ​ການ​ແຈ້ງຂໍ້​ມູນ​ໃດໆ ທີ່​ມີ​ປະ​​ໂຫຍ​ດຕໍ່​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະດີ.
 10. ໃນ​ກໍລະນີ​ທີ່​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍລິການ​​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ມາ​ຍັງ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ​ແລະ ພົບ​ເຫດການ​ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຜູ້ໃຫ້​ບໍລິການ​ຂໍ​ໃຊ້​ສິດ​ທີ່​ຈະ​ຍົກ​​ເລືອກ ຫລື ລະງັບ​ບໍລິການ​​ແກ່​ຜູ້​ໃຊ້​ບໍລິການນັ້ນໆ ເປັນ​ການ​ຊົ່ວຄາ​ວ ເພື່ອ​ທຳ​ການ​ສອບ​ສວນ​ ແລະ ກວດ​ສອບສາ​ເຫດ​ດັ່ງກ່າວ​​ເພື່ອ​​ແກ້​ໄຂ.
 11. ໃນ​ກໍລະນີ​ຜູ້​ໃຊ້​ບໍລິການ ບໍ່​ຊຳລະ​ຄ່າ​ບໍລິການ​ຕາມ​ໄລຍະ​ເວລາ​ທີ່​ກຳນົດ ຜູ້​ໃຫ້​ບໍລິການ​ຂໍ​ສະຫງວນສິດ ​ໃນການ​ລະງັບ​ການ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ແກ່​ຜູ້​ໃຊ້​ບໍລິການ ​ແລະ ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ລົບຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ຜູ້​ໃຊ້​ບໍລິການ​ອອກຈາກ​ລະບົບ​ທັນທີ ຫາກ​ບໍ​ມີ​ການ​ຊຳລະ​ຄ່າ​ບໍລິການ ພາຍ​ໃນ 1 ເດືອນ (ໜຶ່ງເດືອນ) ນັບ​ຈາກ​ວັນ​ທີ່​ເລີ່​ມລະງັບ​ການ​ໃຊ້​ບໍລິ​ການ.
 12. ຍົກເລືອກການໃຫ້ບໍລິການ ອັນເນື່ອງມາຈາກຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໄດ້ກະທຳຜິດຂໍ້ຕົກລົງຂ້າງຕົ້ນ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂໍຫງວນລິຂະສິດ ບໍ່ຄືນເງິນຄ່າບໍລິການໃຫ້ໃນທຸກກໍລະນີ.
 13. ​ຜູ້ບໍລິການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ໄດ້ຕະຫລອດເວລາ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ ລ່ວງຫນ້າ.
 14. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຖືວ່າຜູ້ໃຊ້ບໍລິການທຸກທ່ານ ໄດ້ອ່ານ ແລະ ເຂົ້າໃຈຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ເປັນຢ່າງດີ ແລ້ວ ຈິ່ງໄດ້ສະຫມັກໃຊ້ບໍລິການຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ.
 
Laos Domain Name